NIEHOFF

Společnost Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o., Nymburk, je součástí koncernu NIEHOFF-Gruppe.

Jedná se o skupinu strojírenských závodů, kde jsou vyvíjeny a zhotovovány moderní stroje sloužící k výrobě drátů z neželezných kovů a také k výrobě kabelů (elektrických a datových vodičů) a kabelových svazků. NIEHOFF zaujímá v tomto segmentu speciálního strojírenství významné postavení na celosvětovém trhu a je spolehlivým partnerem pro své zákazníky - drátovny a kabelovny. Mateřský závod koncernu sídlí ve Schwabachu u Norimberka v Německu.

Rodinná forma vlastnictví umožňuje výraznou flexibilitu a podnikatelskou a finanční nezávislost, a tedy možnost věnovat se potřebám našich zákazníků v maximální míře jak v oblasti dodávek jednotlivých strojů a jejich specifických úprav, tak i při instalaci kompletních technologií pro výrobu drátů a kabelů, následného servisu, vzdálené on-line kontroly funkce instalovaných strojů i dalších služeb.

V roce 2001 získal NIEHOFF do svého vlastnictví rozsáhlé objekty a pozemky bývalých Závodů oborové mechanizace (ZOM) v Nymburce. Přibližně šedesát nadprůměrně kvalifikovaných zaměstnanců s dlouholetou praxí ve strojírenských oborech (zejména v montáži-strojním zámečnictví a v obrábění kovů) tak mohlo získat pracovní místa a po nestabilitě v 90. letech i nové uplatnění v dlouhodobém horizontu. I přes některé nepříznivé vnější okolnosti, mezi které patřilo zejména nejisté právní prostředí, byla díky angažovaným spolupracovníkům zahájena v našem závodě výroba, která je neustále rozvíjena a rozšiřována. Finanční zázemí, desítky let budované know-how i firemní kultura a mezinárodní zkušenosti koncernu NIEHOFF jsou zárukou perspektivy nymburského podniku.

Produkce závodu Nymburk se nyní zaměřuje především na montáž strojů pro splétání drátů do svazků a pro výrobu kabelových svazků, montáž odvíječů drátů a kabelů, strojů na navíjení tažených drátů do samonosných svazků i strojů pro navíjení drátů a kabelů na cívky. Všechny tyto produkty jsou konstrukce NIEHOFF.

Spolupracujeme s několika středními školami a odbornými učilišti, a vybraným studentům, kteří mají zájem o získání kvalifikace v náročných technických oborech, nabízíme absolvování praxe nebo dlouhodobé stáže v našem podniku s možností pracovního uplatnění po ukončení studia.

Kvalitní stroje značky NIEHOFF, vyráběné v Nymburce, tak nacházejí uplatnění v továrnách doslova po celém světě.

Kontakt

Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o.

Pražská 546/5
288 65 Nymburk
Czech Republic

telefon (ústředna): +420 325 519 712
telefon (sekretariát ředitele): +420 325 519 712
info@niehoff.cz (všeobecné informace)
h.halaskova@niehoff.cz (informace o možnosti zaměstnání)
Internet: www.niehoff.cz (závod Nymburk)
  www.niehoff-gmbh.info (stránky NIEHOFF-Gruppe)